دل هر کی یه یاری داره دل ما با حسینه

دل هر کی یه یاری داره دل ما با حسینه

ترانه ای که دل میبره نوای یا حسینه

خدا میدونه خدا میدونه بهشت ما حسینه

جهنم کاری باش نداره دلی که با حسینه

من از حسین دم میزنم آتیش به عالم میزنم

هر چی باشه غیر حسین کار دل آزار منه

اگه فدای او نشم آتیش سزاوار منه

چه خوش بود پیش علی زانو به زانوی حسین

انیس من دل و دلبر من خدا میدونه حسینه

می من ساقی و ساغر من خدا میدونه حسینه

شراب ساقی کوثر من خدا میدونه حسینه

حسابم با حسینه کتابم با حسینه

سوال از من چه میپرسی جوابم با حسینه

من از حسین دم میزنم آتیش به عالم میزنم

عشق حسین یار منه دیوونگی کار منه

.

.

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net