دیدی عمه آسمون به زمین افتاد

دیدی عمه آسمون به زمین افتاد

دیدی عمو جون من به کمین افتاد

توی گودال میبینی بارش سنگ و نیزه و تیر و عمه

ایستاده رو سر عمو یه نامرد تو دستش شمشیر و عمه

بیشتر از این من طاقت ندارم

ارزویی جز شهادت ندارم

آه و واویلا

*****

دویدم از خیمه ها به سوی گودال

تحمل کن من اومدم نرو از حال

نمیبینم توی این گرد و خاکا عمو صورت ماهت رو

میشنوی یا نه توی این شلوغی ها صدای عبد اللهت رو

شبیه قاسم فدایی میشم

منم یه لاله زهرایی میشم

آه و واویلا

*****

جای سنگ کی ِ به روی پیشونیت

جای تیر ِ کی ِ رو بدن خونیت

گیرم اینکه کسی نمونده کنار تو اما من که هستم

بی سپری عمو اجازه بده سپر تو بشه دستم

بابا حسن هم اومده اینجا

توی گودال شده محشر کبری

آه و واویلا

دانلود صوت مداحی / مستقیم

.
محرم ۱۳۹۶ حاج محمدرضا بذری
مجموعه
متن اشعار واحد
دهه اول ماه محرم ۹۶
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن شعر را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.