فروش ویژه

رسیده مسلم خراب و ناامید | متن شعر | سید مجید بنی فاطمه

رسیده مسلم خراب و ناامید و قد خمیده مسلم

رسیده مسلم خراب و ناامید و قد خمیده مسلم

به چشم کوفه چه صحنه ها ز رزم افریده مسلم

چنان عمویش چقدر طعنه از همه شنیده مسلم

شنیده ها را میان کوچه ها به چشم دیده مسلم

ز خولی و شمر چه زجر ها که از سنان کشیده مسلم

خبر رسیده بجز سپر دو تا زره خریده مسلم

دمِ شهادت خبر ندارد آه از حمیده مسلم

امامشان را نخواستند و ریختند جامشان را

که پهن کردند دوباره در میان کوفه دامشان را

به خون مسلم گشوده اند کوفیان صیامشان را

به رسم کوفه گرفته اند از تو انتقامشان را

ادامه داده اند دو مرتبه نماز بی سلامشان را

به سمت منکر کشانده اند مسجد الحرامشان را

دوباره این قوم نگه نداشتند احترامشان را

به رسم کوفه بلند ساخته اند پشت بامشان را

عذاب را دید همین که روی بام ظرف اب را دید

میان ان ظرف لب علی اصغر رباب را دید

چه شد رقیه میان چشم زینب اظطراب را دید

بجز حمیده به دست های کودکان طناب را دید

میان بزمی سر حسین و خوردن کباب را دید

کباب که هیچ به دست های کوفیان شراب را دید

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 فاطمیه 98  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0