رقیه عزیز من عمه شود فدای تو

رقیه عزیز من عمه شود فدای تو

چرا دگر نمی رسد به گوش من صدای تو

کفن بگو که از کجا بیاورم برای تو

تو هم نموده ای سفر رقیه عزیز من

رقیه عزیز من چرا به خواب رفته ای

چه دیده ای مگر ز ما که با شتاب رفته ای

سیر شدی ز عمه ات که نزد باب رفته ای

مرا به همرهت ببر رقیه عزیز من

رقیه عزیز من رقیه عزیز من

رقیه عزیز من لبان غنچه باز کن

مرا به پیش خواهران خویش سرفراز کن

بیا به روی دامنم عمه تو خواب ناز کن

به خاک کرده ای مقر رقیه عزیز من

رقیه عزیز من مکن ز عمه ات گله

مگو که ای پدر شبی فتاده ای ز راحله

نشان مده تو بر پدر پای ز ره پر آبله

تاب نیاورد پدر رقیه عزیز من

رقیه عزیز من خرابه گشته خانه ات

ز ضرب تازیانه ها کبود گشته شانه ات

لیک نرفتی از نظر رقیه عزیز من

دانلود صوت مداحی / مستقیم

.
شب ۲۲ ماه صفر ۸۹ حاج سید مجید بنی فاطمه
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.