زمین کربلا اینجاست زینب

زمین کربلا اینجاست زینب

دیار پر بلا اینجاست زینب

تحمل میکنی گویم برایت

فراق ما دو تا اینجاست زینب

صدایی آشنا آید به گوشم

که مادر قبل ما اینجاست زینب

چه سرهایی شکسته بین این دشت

مسیر انبیا اینجاست زینب

برای خواب پنجاه سال پیشت

دم تعبیر ها اینجاست زینب

همان جایی که گفته ام أیمن

زمین نینوا، اینجاست زینب

بزن بوسه تمام سینه ام را

ضریح مصطفی اینجاست زینب

همان جایی که قرآن ها بیفتد

به زیر دست و پا اینجاست زینب

ببین نرمی زیر حنجرم را

فرود نیزه ها اینجاست زینب

ببین این مهره های محکمم را

ذبیحا بالقفا اینجاست زینب

تمام خاک این صحرا خریدم

همه سر خدا اینجاست زینب

به مسلخ پا گذاری و ببینی

غسیلا بالدما اینجاست زینب

مبادا معجر از سر وا نمایی

عدوی بی حیا اینجاست زینب

حنا از خون به گیسویت بگیری

حجاب کبریا اینجاست زینب

شاعر: قاسم نعمتی

***

رأست بر نی شد وای من ای وای من

موندی بی سر یحیای من ای وای من

موندی زیر بارون تیر ای وای من

کفنت کردن با حصیر ای وای من

 

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.