کربلایی نریمان پناهی – زهرای من حیدر بمیره واست دنیای من

زهرای من حیدر بمیره واست دنیای من

زهرای من حیدر بمیره واست دنیای من

زهرای من رحمی نما به من و دردای من

زهرای من داره میباره خون از چشمای من

محزون شبها زینبت زهرای من

میمیره بی تو حیدرت زهرای من

چشمم به دیوار و دره زهرای من

حسنت داره میمیره زهرای من

زهرای من کشتن به پشت در وای من

زهرای من دیگه نداره جونی پاهای من زهرای من

****

اما فیکم مسلم مادر ما پشت در افتاده

اما فیکم مسلم مادر ما بی سپر افتاده

اما فیکم مسلم مادر ما بی گناه افتاده

اما فیکم مسلم مادر ما پا به ماه افتاده

****

نرو زهرا بمون و تکیه گاهم باش

نرو زهرا تو این عالم پناهم باش

نرو زهرا آوردی جونمو رو لب

نرو زهرا داره دق میکنه زینب

دلم خونِ یه حرفی جمله ای چیزی

دلم خونِ به قلبم میزنی تیزی

دلم خونِ چرا از من میگیری رو

دلم خونِ شکسته بازو و پهلو

****

غریب کشتنت دورت کردن اسیر کشتنت

زخمیت کردن چه دیر کشتنت

اصلا روز غدیر کشتنت

غریب کشتنت بی یار و بی حبیب کشتنت

ده اسب نا نجیب کشتنت

آقا خیلی عجیب کشتنت

غریب کشتنت

تو رو کشتنت برای مشتی گندم

تو رو کشتن جلو چشای مردم

تو رو کشتن برای بار چندم

****

بی سر کشتنت با تیر و سم و زهر کشتنت

با سختی و به زجر کشتنت

لب تشنه پیش بحر کشتنت

زدن کشتنت پیش چشمای من کشتنت

چند لشکر یک بدن کشتنت

با شمر بد دهن کشتنت

غریب کشتنت

تو رو کشتن برای درهم و زر

تو رو کشتنت برای بدر و خیبر

تو رو کشتنت بریدن از تنت سر

****

بی آب کشتنت اینها واسه ثواب کشتنت

یک عده با نقاب کشتنت

پیش چشم رباب کشتنت

به لج کشتنت کج کردن راه حج کشتنت

با یک نیزه کج کشتنت

با خنجر رج به رج کشتنت

غریب کشتنت

تو رو کشتن برا یه لقمه نونی

تو رو کشتن که اینطور غرق خونی

تو رو کشتن سرت هم بین گونی

****

برادر جان سلیمان زمانی

چرا انگشت و انگشتر نداری

چرا بر تن برادر سر نداری

بمیرم من مگر مادر نداری

حسین جانم حسین جانم

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net