محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – شهید علقمه واویلا واویلا

شهید علقمه واویلا

شهید علقمه واویلا واویلا عزیز فاطمه واویلا واویلا

ابوفاضل مدد واویلا واویلا گل ام البنین واویلا واویلا

شده قطع الیمین واویلا واویلا فتاده بر زمین واویلا واویلا

بروی آن جبین واویلا واویلا عمود آهنین واویلا واویلا

علمدار حسین واویلا واویلا امیر نشعتین واویلا واویلا

سپه دار حسین واویلا واویلا عزیز یار حسین واویلا واویلا

عزیز عالمین واویلا واویلا امید زینبین واویلا واویلا

ای نازنین برادرم واویلا واویلا خفته به خون برابرم واویلا واویلا

خیزو ز جا و کن نظر واویلا واویلا قد خمیده مرا  واویلا واویلا

آب نمی خورد دگر واویلا واویلا سکینه گر کند نظر واویلا واویلا

مشک دریده تو و  واویلا واویلا رنگ پریده مرا واویلا واویلا

جامه ی صبر میدرد واویلا واویلا زینب اگر که بنگرد واویلا واویلا

دست بریده تو و واویلا واویلا قد خمیده مرا واویلا واویلا

زود بود که دشمنان واویلا واویلا زنند بر سر سنان واویلا واویلا

راس بریده تو و واویلا واویلا راس بریده مرا واویلا واویلا

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0