عسل سرخ شهادت چقدر شیرین است | متن مداحی | سید مهدی میرداماد

بازدید: 273 بازدید
عسل سـرخ شهـادت چقـدر شیرین است

عسل سـرخ شهـادت چقـدر شیرین است

عسل سرخ شهادت چقدر شیرین است

می جنت که خدا گفته به قرآن این است

سم اسبان به روی سینه من سنگین نیست

بر مـن امـروز غریبـی عمـو سنگین است

صورتی را که حسن بوسه چو قرآن می‌زد

کاش می‌دید که از خون جبین رنگین است

استخـوان بدنـم زیـر سـم اسـب شکست

این سم اسب به از گردن حورالعین است

روز وصـل است و عروس اجلم در آغوش

قاتلم تیغ بـه کـف دارد و بـر بالین است

من که پیش از شب میلاد حسینی بودم

شکـر لله کــه امــروز همینم دیـن است

ای عمـو زود بیـا جـانب میـدان و ببیـن

یک کبوتر ز تو در پنجه صد شاهین است

زخم‌ هــای بدنـم لالــه ‌صفت می ‌خنــدند

پـای تا سر بدنم غرق گـل و نسرین است

ما شرار از جگر خویش بـه میثم دادیم

در صف حشر همه دار و ندارش این است

شاعر: استاد سازگار

 

 

حاج سید مهدی میرداماد / شب اول ماه صفر 1395

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net