علی شاهد و مشهد و مشهود عالمه * حاج امیر کرمانشاهی

بازدید: 86 بازدید

علی شاهد و مشهد و مشهود عالمه

علی شاهد و مشهد و مشهود عالمه

علی ساجد و مسجد و مسجود عالمه

علی عابد و معبد و معبود عالمه

علی اوله علی آخره علی باطنه علی ظاهره

علی غائبه علی حاضره علی ساقیِ علی کوثره

علی بطن مُزَمِلُ روح مُدَثِره

قال رسول الله اَنَا وَ عَلیٌ اَبَوَا هذِهِ الاُمَة

****

علی علم و علیمه و عالم و اعلمه

علی حکم و حکیمه و حاکم و احکمه

علی رحم و رحیمه و راحم و ارحمه

علی باعثه علی بانیِ علی چشمه ی آسمانیه

نفس اوله عقل ثانیه

علی مصدره سوره ی سَبع و مَثانیِ

قال رسول الله اَنَا وَ عَلیٌ اَبَوَا هذِهِ الاُمَة

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.
متن مداحی
های 1400 از سایت مهجه
میلاد پیامبر و امام جعفر صادق 1400
هفده ربیع الاول / 17 ربیع
حاج امیر کرمانشاهی
آرشیو اشعار مولودی 1400 »» کلیک کنید
اشتباهات تایپی متن مداحی را اطلاع بدید
.

www.instagram.com/mohjat_net
t.me/mohjat_net
www.aparat.com/mohjat
www.Mohjat.net
.