کریما به رزق تو پرورده ایم

کریما به رزق تو پرورده ایم

به انعام و لطف تو خو کرده ایم

گدا چون کرم بیند و لطف و ناز

نگردد ز دنبال بخشنده باز

چو ما را به دنیا تو کردى عزیز

به عقبى همین چشم داریم نیز

خدایا به عزت که خوارم مکن

به ذُلِ گنه شرمسارم مکن

به لطفم بخوان و مران از درم

ندارد به جز آستانت سرم

تو دانى که مسکین و بیچاره ایم

فرومانده نفس اماره ایم

به مردان راهت که راهى بده

وز این دشمنانم پناهى بده

خدایا به ذات خداوندی ات

به اوصاف بى مثل و مانندی ات

به لبیک حجاج بیت الحرام

به مدفون یثرب علیه السلام

به طاعات پیران آراسته

به صدق جوانان نوخاسته

که چشمم ز روى سعادت مبند

زبانم به وقت شهادت مبند

شاعر: سعدی

 

.
وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی
شب ۱۰ ماه رمضان
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.