سه ستاره داشتم یک ماه * حاج محمود کریمی

برکات این زمین زهراست

برکات این زمین زهراست دم و روح اهل دین زهراست

ولی الله است مولایم ولی ام مومنین زهراست

پسرم اگر که چون ماه است مام ماه آفرین زهراست

سه ستاره داشتم یک ماه  به فدای ابی عبدالله

*****

پسرم که خیلی آقا بود چشماش شبیه دریا بود

شرفش به نوکریش بود و شب و روز فکر مولا بود

سر سفرش آسمون مهمون روزیِ خودش با زهرا بود

سه ستاره داشتم یک ماه  به فدای ابی عبدالله

*****

پسرم امید مادر بود عموی علی اصغر بود

سایه سار قاسمم بود و پا به پای علی اکبر بود

برای غروب عاشورا همه آرزوی خواهر بود

سه ستاره داشتم یک ماه  به فدای ابی عبدالله

*****

پسرم شیر دلاور بود ساقی و امیر لشکر بود

پسر فاتح خیبر بود با همه جهان برابر بود

برا بچه های زهرا هم برادر نبود نوکر بود

سه ستاره داشتم یک ماه به فدای ابی عبدالله

دانلود فایل صوتی از اینجا

www.mohjat.net