من فقط ميخوام يه جوری دور و برت باشم | متن مداحی | سیب سرخی

من فقط ميخوام يه جوری دور و برت باشم

من فقط ميخوام يه جوری دور و برت باشم

يه سياهي لشکرت باشم نکنه تو نمي خواي آقا

ميدونم که به خودم بد کردم

تو خبر داري فقط از دردم

يه کاري کن که دلم آروم شه

کمکم کن منم برگردم

ميزنم تو رو صدا حسين

حسين وقت مردنم بيا حسين

****

من فقط ميخوام بدوني چه قدر دوست دارم

جونمو پاي تو ميگذارم

اگه تو نباشي که من هم بي کس و کارم

بي تو زندگي ز هم مي پاشه

غير تو به کي دلم خوش باشه

تو برام دعا کن اين شب ها که

گره از کار دل من باز شه

ميزنم تو رو صدا حسين

ای رفیق با وفا حسين

****

من فقط ميخوام سايه تو به سرم باشه

قبر من کنج حرم باشه

بعد مردن منم عکسم رو علم باشه

هر چه ميکشم از اين تقديره

کربلا نگو دلم ميگيره

من به مهربونيت عادت کردم

نوکرت بدون تو ميميره

ميزنم تو رو صدا حسين

حسين شب جمعه کربلا حسين

****

من فقط ميخوام بدونم چرا تو رو کشتن

زير دست و پا تو رو کشتن

خواهرت را جون به لب کردن تا تو رو کشتن

بين صحرا بدنت افتاده

دست کي پيراهنت افتاده

روي نيزه ها سرت رفت اما زير دست و پا تنت افتاده

شاه بي غسل و کفن حسين

حسين کشته دور از وطن حسين

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.