من مست علی هستم – سید مهدی میرداماد – متن مداحی

بازدید: 624 بازدید
من مست علی هستم هوشیار نخواهم شد

من مست علی هستم هوشیار نخواهم شد

من مست علی هستم هوشیار نخواهم شد

از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

مرده بودم زنده شدم به مرتضی بنده شدم

جرعه از عشق علی خوردمو پاینده شدم

شاه همه مردانه علی جبریل ملک دربان علی

جانان علی ایمان علی سلطان علی رحمان علی

قران علی فرقان علی سبحان علی اول علی و پایان علی

باران علی طوفان علی میزان علی

کیوان علی عرفان علی رضوان علی

پیدا علی و پنهان علی

دانلود فایل صوتی از اینجا

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net