فروش ویژه

هو می کشیم مرشد ما مرتضی علیست | متن شعر | حاج محمود کریمی

هو می کشیم مرشد ما مرتضی علیست

هو می کشیم مرشد ما مرتضی علیست

تفسیر هل اتی شرف انما علیست

شور نجف تلاطم کرب و بلا علیست

قبله علی و حضرت قبله نما علیست

مست دو یا حسن و دم ما چهار تا علیست

دم میشود علی که شود باز دم حسن

هر دم علی علی علی و هر قدم حسن

از مأذنه علی رسد و از حرم حسن

آری زده معادله ها را بهم حسن

یعنی علی حسن شده و مجتبی علیست

دست خدا در آمده از آستین ببین

جبریل آمده که بساید جبین ببین

الله نور خیمه زده در زمین ببین

یک مظهر العجایب دیگر ببین ببین

نوزاد بیت فاطمه سر تا به پا علیست

پلکی بهم زد و نفس ایل عشق شد

بر قلب عشق علت تنزیل عشق شد

بابا که گفت باعث تکمیل عشق شد

با خنده اش مسبب تشکیل عشق شد

ای جان قتیل این خنده ها علیست

از سائلش خودِ کرم و جود می برند

آیند هر چه دیر ولی زود می برند

از باده اش پیاله که نه رود می برند

ذرات از تلالوئشان سود می برند

و شمس روی این پسر و والضحی علیست

یک مرتبه نبود که هر بار می نشست

با مردمان کوچه و بازار می نشست

با سینه های بی غم و غمدار می نشست

همسفره با جذامی و بیمار می نشست

در کشتی محبت او نا خدا علیست

نزدیک شد که فاصله را خاتمه دهد

تا های و هوی و ولوله را خاتمه دهد

با رزم خود مجادله را خاتمه دهد

یک ضربه زد که قائله را خاتمه دهد

گفتند مرحبا چقدر مرتضی علیست

نامش طپش طپش ضربان حسین شد

جاری عشق در شریان حسین شد

جان عقیله روح و روان حسین شد

در ماجرای تَف که زمان حسین شد

پشت سر برادر خود با دو تا علیست

ویرانه های مسندشان می شود درست

کرب و بلا و مشهدشان می شود درست

طاق و رواق و گنبدشان می شود درست

بالاخره که مرقدشان می شود درست

بر خاتمش نوشته که مشکل گشا علیست

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net

 فاطمیه 98  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0