چقدر غافلم از مرگ هم هراسم نیست

چقدر غافلم از مرگ هم هراسم نیست

لباس توبه و تقوا چرا لباسم نیست

برای این همه نعمت که لطف فرمودی

مرا ببخش که گاهی به لب سپاسم نیست

چرا به حال خودم گریه ام نمیگیرد

که این دو چشم دو چشمی که میشناسم نیست

چرا به یاد قیامت دلم نمی لرزد

به فکر ساعت پس دادن تقاصم نیست

بلا رسیده که بیدار باشِ من باشد

اجل به من شده نزدیک من حواسم نیست

تو را امام رضا مهلتی که برگردم

کسی به جز تو خریدار التماسم نیست

مسیر کرب و بلا را به روی ما وا کن

دلم شکسته جدایی بگو قصاصم نیست

به وقت غارت خیمه عقیله گفت عباس

کسی مراقب این غنچه های یاسم نیست

.
شب ۲۹ شعبان ۱۴۰۰ حاج محمود کریمی
رواق امام خمینی
مشهد مقدس
مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.