.  اشعار محرم 99 منتشر شد

چه جلالی فتبارک الله

چه جلالی فتبارک الله

چه جلالی فتبارک الله چه کمالی فتبارک الله

چه شکوهی فتبارک الله چه جمالی فتبارک الله

قمر حیدر فتبارک الله پسر حیدر فتبارک الله

جگر حیدر فتبارک الله شیر نر حیدر فتبارک الله

من و لطف و عطات همه عالم فدات

حرم فاطمست حرم کربلات

الله الله الله چه علمداری

الله الله الله چه سپهداری

*****

چه قیامی فتبارک الله چه مقامی فتبارک الله

چه امامی فتبارک الله چه غلامی فتبارک الله

نصرت اللهی فتبارک الله قدرت اللهی فتبارک الله

آیت اللهی فتبارک الله دست یداللهی فتبارک الله

دل دریا تویی یل زهرا تویی

تو سپاه حسین خوده مولا تویی

الله الله الله چه علمداری

الله الله الله چه سپهداری

*****

چه دلیری فتبارک الله چه نصیری فتبارک الله

چه وزیری فتبارک الله چه امیری فتبارک الله

چه معمایی فتبارک الله چه مسیحایی فتبارک الله

چه نفسهایی فتبارک الله به که چه آقایی فتبارک الله

همه تو حسرت پر پروازتن

تو سپاه حسین همه سربازتن

الله الله الله چه علمداری

الله الله الله چه سپهداری

****

به وفایت فتبارک الله به صدایت فتبارک الله

به رضایت فتبارک الله به صفایت فتبارک الله

حیدر ارباب فتبارک الله سپر ارباب فتبارک الله

عموی سادات فتبارک الله  برادر ارباب فتبارک الله

شهدا پیش تو همه توی صفن

همه پشت سرت که تویی صف شکن

الله الله الله چه علمداری

الله الله الله چه سپهداری

 

چه جلالی فتبارک الله

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0