کرب و بلا نبر ز یادم | متن مداحی | کربلایی جواد مقدم

کرب و بلا نبر ز یادم جوونیم و پای تو دادم

کرب و بلا نبر ز یادم جوونیمو پای تو دادم

از ما که گذشت اما غمم همینه

اللهی هیچ کس داغ حرمت نبینه

قدم قدم می گم ای دل ای دل

حرم حرم می گم ای دل ای دل

امان امان ای دل امان امان ای دل

*******

شب چشمام به شور و شینه

شبای بین الحرمینه

بر مشام جان میرسه بوی حرم

ترسم به قلبم ماند آرزوی حرم

دلم گرفته از این زمونه

دست نزارید رو قلبم که خونه

از ما که گذشت اما غمم همینه

اللهی هیچ کس داغ حرمت نبینه

قدم قدم می گم ای دل ای دل

حرم حرم می گم ای دل ای دل

امان امان ای دل امان امان ای دل

******

مرغ دلم هواتو کرده هوای کربلاتو کرده

دلم می خواد که حاجتمو بگیرم

رو خاک خونه یه مادریم بمیرم

سرو به روی تربتت می ذارم

تموم لحظه هارو می شمارم

از ما که گذشت اما غمم همینه

اللهی هیچ کس داغ حرمت نبینه

قدم قدم می گم ای دل ای دل

حرم حرم می گم ای دل ای دل

امان امان ای دل امان امان ای دل

*******

چشام شده ز گریه بی سو

مأمور قبض روح من کو

به ملک مرگم بگو داغ نذاره

همراه خودش عکس شیش گوشتو بیاره

که گفته باشم حرف پر سوزم

حرم ندیده من جون نمی دم

از ما که گذشت اما غمم همینه

اللهی هیچ کس داغ حرمت نبینه

قدم قدم می گم ای دل ای دل

حرم حرم می گم ای دل ای دل

امان امان ای دل امان امان ای دل

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net