. اشعار فاطمیه 98 مداحان

گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری | متن | حاج محمود کریمی

گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری

گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری

زیبا فراوان دیده ام اما تو چیز دیگری

صد ها سلیمان دیده ام اما تو چیز دیگری

فرمانروا ها دیده ام صاحب قران ها دیده ام

اما تو چیز دیگری

خیل شهیدان دیده ام نور نمایان دیده ام

اما تو چیز دیگری

اعجاب ها را دیده ام مهتاب ها را دیده ام

ارباب ها را دیده ام  اما تو چیز دیگری

قد های رعنا دیده ام گل های زیبا دیده ام

بسیار آقا دیده ام اما تو چیز دیگری

دین من ایمان من حب الرضاست

جان من جانان من حب الرضاست

محشر و میزان من حب الرضاست

نامه ی اعمال من حب الحسین

بر روی سنگ مزارم حک کنید

خلد من رضوان من حب الرضاست

سیر باغ و بستان با هم چه کار

باغ من بستان من حب الرضاست

بر ترین اعمال من حب الحسین

حور من قلمان من حب الرضاست

بهترین احوال من حب الحسین

کوثر من مهر زهرا و علیست

رو ح من ریحان من حب الرضاست

ای مفسر های عالم بشنوید

معنی قران من حب الرضاست

دیگر از تاریکی قبرم چه باک

مشعل تابان من حب الرضاست

درد من درمان من حب الرضاست

برترین من آمال من حب الحسین

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0