دستگاه های موسیقی ایرانی  کتاب مداحی محرم 1398  تلگرام

گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری

گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری

گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری

زیبا فراوان دیده ام اما تو چیز دیگری

صد ها سلیمان دیده ام اما تو چیز دیگری

فرمانروا ها دیده ام صاحب قران ها دیده ام

اما تو چیز دیگری

خیل شهیدان دیده ام نور نمایان دیده ام

اما تو چیز دیگری

اعجاب ها را دیده ام مهتاب ها را دیده ام

ارباب ها را دیده ام  اما تو چیز دیگری

قد های رعنا دیده ام گل های زیبا دیده ام

بسیار آقا دیده ام اما تو چیز دیگری

دین من ایمان من حب الرضاست

جان من جانان من حب الرضاست

محشر و میزان من حب الرضاست

نامه ی اعمال من حب الحسین

بر روی سنگ مزارم حک کنید

خلد من رضوان من حب الرضاست

سیر باغ و بستان با هم چه کار

باغ من بستان من حب الرضاست

بر ترین اعمال من حب الحسین

حور من قلمان من حب الرضاست

بهترین احوال من حب الحسین

کوثر من مهر زهرا و علیست

رو ح من ریحان من حب الرضاست

ای مفسر های عالم بشنوید

معنی قران من حب الرضاست

دیگر از تاریکی قبرم چه باک

مشعل تابان من حب الرضاست

درد من درمان من حب الرضاست

برترین من آمال من حب الحسین

 

.
.

متن شعر مداحی گرد جهان گردیده ام اما تو چیز دیگری

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 لطفا برای ما نظر ارسال کنید  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0