گودال بود و خنجر و تیغ و سنان

گودال بود و خنجر و تیغ و سنان

لشکری سمت تو آورده هجوم

شمر و خولی و سنان میخندن

تا که گفتی العطش خشکه گلوم

خواهرت میدید بی هوا میزدنت نامردا

خواهرت میدید با عصا میزدنت نامردا

خواهرت میدید شمرُ جالسٌ علی صدرِ اَخا

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
شهادت امام صادق ۱۴۰۰ حسین سیب سرخی
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.