یار دبستانی من با من و همراه منی * جمشید جم

یار دبستانی من با من و همراه منی

یار دبستانی من با من و همراه منی

چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

ترکه بی داد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم الفاش

خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش

دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنه

کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net