.  اشعار محرم 99 منتشر شد

یا غریب الغربا بده در راه خدا

یا غریب الغربا بده در راه خدا

یا غریب الغربا بده در راه خدا

یا معین الضعفا بده در راه خدا

تو پناه همه ای پسر فاطمه ای

نظری کن به گدا بده در راه خدا

من اگر رو سیهم غرق بحر گنهم

تو زدی مرا صدا بده در راه خدا

نگشایی در اگر نروم جای دگر

به جوادت ابدا بده در راه خدا

من گنه کار و بدم نه تو میکنی ردم

نشوم از تو جدا بده در راه خدا

به هوای کرمت آمدم در حرمت

غمم از دل بزدا بده در راه خدا

من تهی دست و فقیر از خجالت سر به زیر

تو امام و مقتدا بده در راه خدا

 

.
.

متن شعر مداحی یا غریب الغربا بده در راه خدا

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0