یگانه آینه نور سرمد است علی – سید مهدی میرداماد – متن مداحی

بازدید: 235 بازدید
یگانه آینه نور سرمد است علی

یگانه آینه نور سرمد است علی

یگانه آینه نور سرمد است علی

علی است عین محمد محمد است علی

هزار غاصب اگر حق او بگیرد باز

بدان وصی بلافصل احمد است علی

جلال و قدر خداداده را خدا داده

مؤید است و خدا را مؤید است علی

خداست نامتناهی ولی خدا داند

که عبد بوده ولی عبد بی‌حد است علی

زمام عالم و آدم بود در انگشتش

مگر نه اینکه خداوند را ید است علی

صراط جمع ندارد به انحراف مرو

که در صراط خدا خط ممتد است علی

بهشت باغ و گل و نخل و میوه نیست عزیز

خدا گواست که خلد مخلد است علی

کسی که دید جمال علی بهشت بهشت

به خنده گفت همانا علی علی است بهشت

به جز خدای نداند کسی که حیدر کیست

علی است جان پیمبر ولی پیمبر کیست

از آن کسی که ز خیبر فرار کرد بپرس

کسی که کرد به یک حمله فتح خیبر کیست

برادران مسلمان قسم به ذات خدا

کسی که گشت به ختم رسل برادر کیست

نداد فـاطمه را مصطفی به این و به آن

کسی که فاطمه را گشت کفو و همسر کیست

الا الا ز تمام پیمبران پرسید

کسی که هست به دوشش لوای محشر کیست

کسی که یک تنه شد یار مصطفی به احد

خرید رنج نود زخم را به پیکر کیست

بیـا ز قـول نبی خطبه غدیر بخوان

در این خطابه عیان میشود که رهبر کیست

کسی که حق علی را ربود و فخر نمود

در این مقام علی هم اگر نبود نبود

علی کسیست که دین سایه ‌ای ز قامت اوست

سلامت همه اسلام در سلامت اوست

بگو شوند به کل فضائلش منکر

همان وجود علی مدرک امامت اوست

علی که خاک نشین نیست گر به خاک آمد

خدا گواست که از کثرت کرامت اوست

به خلد رحل اقامت گر افکند عیب است

کسی که بر سر کوی علی اقامت اوست

حلال زادگی شیعه ثبت و مستند است

همان ولایت مولا علی علامت اوست

شهامت علی از فتح بدر و خیبر نیست

گذشتن از همه حق خود شهامت اوست

صدای ناله زهرا شنیدن از پس در

گواه منزلت و صبر و استقامت اوست

علـی ز سلطنت روزگار عارش بـود

جهان به دیده کم از کفش وصله دارش بود

شاعر: استاد سازگار

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net