آمار
همه جا صحبت یاره

همه جا صحبت یاره هر کی اسمشو میاره

پر میزنم تا آسمون باز میتپه دل میون سینه

پر میزنم تا آسمون باز میتپه دل میون سینه

باز شلوغ شده دوباره مِی خونه

باز شلوغ شده دوباره مِی خونه

دیگه شب غصه هامون به سر اومده

دیگه شب غصه هامون به سر اومده

فطرس بیا شور حسینی ساز کن

فطرس بیا شور حسینی ساز کن

ای شهر بانو بانوی شه عروس پیمبر

ای شهر بانو بانوی شه عروس پیمبر

من هوایی یارم در هوای دیدارم

من هوایی یارم در هوای دیدارم

ارباب پسر دار شد همه نوکرا به صف

ارباب پسر دار شد همه نوکرا به صف

ای که سفیر کربلایی جانشین خون خدایی

ای که سفیر کربلایی جانشین خون خدایی

ای جام و باده ام علی علی

ای جام و باده ام علی علی

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد

خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد

سلام ای شهزاده نور هر سجاده

سلام ای شهزاده نور هر سجاده

لا یمکن الفرار از حکومت ابالفضل

لا یمکن الفرار از حکومت ابالفضل

تو بقیع یه روز حرم میسازیم

تو بقیع یه روز حرم میسازیم

قسم به اون سجاده و مهری که روش سر میذاری

قسم به اون سجاده و مهری که روش سر میذاری

خونه دل تا به ابد گهواره تا زیر لحد

خونه دل تا به ابد گهواره تا زیر لحد

نور صورتش مثل نور مهتابه

نور صورتش مثل نور مهتابه

0