آرام جان مصطفایی حسن یابن علی

آرام جان مصطفایی حسن یابن علی

دست کریم مرتضایی حسن یابن علی

نور دل خیر النسایی حسن یابن علی

امام شاه کربلایی حسن یابن علی

یابن الزهرا حسن یابن علی

ما تشنه کرامت تو حسن یابن علی

حسرت ما زیارت تو حسن یابن علی

شفای ما به تربت تو حسن یابن علی

عالم فدای غربت تو حسن یابن علی

روح مولا حسن یابن علی یابن الزهرا حسن یابن علی

به حکم قلب ما تو حاکم حسن یابن علی

عزیز حاکم عوالم حسن یابن علی

مراد ماه ال هاشم حسن یابن علی

بابای عبد الله و قاسم حسن یابن علی

جان دلها حسن یابن علی یابن الزهرا حسن یابن علی

خدای جود و کرمی حسن یابن علی

توسل اخرمی حسن یابن علی

عشق و دل و دلبرمی حسن یابن علی

بی زائر و بی حرمی حسن یابن علی

نور دنیا حسن یابن علی یابن الزهرا حسن یابن علی

تمام عشق حسنی حسین ابن علی

سر حسن و تو علمی حسین ابن علی

شهید دور و از وطنی حسین ابن علی

عریانی و بی کفنی حسین ابن علی

ای حسین عشق منی حسین ابن علی

یا ثار الله حسین ابن علی ابی عبد الله حسین عشق منی

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.