آنان که گفته اند نگارم همش تویی

آنان که گفته اند نگارم همش تویی

معشوقم و نگارم و یارم همش تویی

اسما تو صفات تو تویی تویی

فرصت نمی کنم بشمارم همش تویی

توحید را من از فقرا ارث برده ام

من هیچم و هر انچه که دارم همش تویی

به داده و نداده تو شکر می کنم

دارم همش تویی و ندارم همش تویی

کار تو بود جنس مرا هر کسی خرید

ان کس که داد رونق کارم همش تویی

فرقی نمی کند که چه ذکری گرفته ام

روی لبم هر انچه بیارم همش حسین

کوچه به کوچه حب تو را جار میزنم

حمال دوره گردم و بارم همش تویی

من فاتحه نخواستم از لطف دیگران

وقتی جواب های مزارم همش تویی

باید به فهم وصل رسید و وصال یافت

ور نه شبانه روز کنارم همش تویی

نام تو بیشتر به روی بچه های ما

با این حساب ایل و تبارم همش تویی

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net