از خون جوانان وطن لاله دمیده * سالار عقیلی

بازدید: 1256 بازدید
ترانه مداحی و اشعار با موضوع ایران

از خون جوانان وطن لاله دمیده

و از ماتم سرو قدشان سرو سروها خمیده

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده

گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج رفتاری ای چرخ

چه بد کرداری ای چرخ

سر کین داری ای چرخ

نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد

در بار بهاری خالی از زاغ و زغن شد

از ابر کرم خطه ری رشک ختن شد

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه کج رفتاری ای چرخ

چه بد کرداری ای چرخ

سر کین داری ای چرخ

نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

دانلود فایل صوتی از اینجا

? www.mohjat.net

? @mohjat_net

متن کامل