این دل دوباره داره حال و هوای زینب

این دل دوباره داره حال و هوای زینب

سینه زن حیرونه چشمامون بارونه

نوکرت میخونه ای پریشان زینب

نه باور ندارم عمه سادات و اسارت

نه باور ندارم عمه سادات و جسارات

نه باور ندارم

عمه جانم عمه جان نیمه جانم

عمه جانم عمه جان قد کمانم

عمه سادات ای جانم فدات

****

بال و پر وجودش در خیمه گر گرفته

از بین اتش و دود اید صدای زینب

ار کربلا به کوفه از صبح کوفه تا شام

بگذاشت تازیانه پا جای پای زینب

نفسم محبوسه روضه هاش کابوسه

صحبت از ناموسه ای پریشان زینب

نه باور ندارم دستای زینب رو بستن

نه باور ندارم سنگا پیشونیش و بشکستن

عمه جانم عمه خوشی ندیده

عمه جانم عمه نفس بریده

عمه سادات ای جانم فدات

****

پیراهن حسین را از او جدا نسازید

این کهنه یادگاری مانده برای زینب

زینب و ازار و کوچه و بازار و

مجلس اغیار و کوچه و بازار و

نه باور ندارم زینب مضطر شده باشه

نه باور ندارم صحبت معجر شده باشه

دانلود فایل صوتی از اینجا

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net