ای شهید سر جدا یا لیتنا کنا معک

ای شهید سر جدا یا لیتنا کنا معک

کشتۀ راه خدا یا لیتنا کنامعک

ای به موج خون زده در پیش چشم فاطمه

زیر خنجر دست و پا یا لیتنا کنا معک

ای که از دریای خون تا خیمه گه زینب تو را

ناله کرد و زد صدا یا لیتنا کنا معک

آب مهر فاطمه فرزند او را تشنه لب

سر بریدند از قفا یا لیتنا کنا معک

زیر تیغ از حنجر خشک تو می جوشد خون

کردی امت را دعا یا لیتنا کنا معک

میهمان اهل کوفه بودی و سنگت زدند

در زمین کربلا یا لیتنا کنا معک

مصحف خونین زهرایی و از سم ستور

پیکرت شد توتیا یا لیتنا کنا معک

ای سرت مهمان خولی از چه دیگر ساربان

کرده دستت را جدا یا لیتنا کنا معک

میرسد از قتلگاهت تا قیامت بر فلک

ناله واغربتا یا لیتنا کنا معک

عترتت در خیمه بود و خیمه را آتش زدند

از ره جور و جفت یا لیتنا کنا معک

دامن دردانه ات آتش گرفت و می دوید

در بیابان بلا یا لیتنا کنا معک

دست دشمن در هوای گوشواره پاره کرد

گوش اطفال تو را یا لیتنا کنا معک

هم تو کعبه هم تو زمزم هم تو مروه هم صفا

هم تو مشعر هم منی یا لیتنا کنا معک

با دهان تشنه قرآن خواندی و سنگت زدند

بر فراز نیزه ها یا لیتنا کنا معک

کیست تا محرم شود مثل تو در میقات عشق

حّج خون آرد بجا یا لیتنا کنا معک

کو سلیمان تا ببیند میکنی در موج خون

دست و انگشتر عطا یا لیتنا کنا معک

هرکجا یاد تو کردم ای عزیز فاطمه

سوختم سر تا به پا یا لیتنا کنا معک

می کند با اشک خود میثم جهنم را خموش

چون بگرید بر شما یا لیتنا کنا معک

شاعر: استاد سازگار

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.