ای پیکر برهنه بی سر حسین من

ای پیکر برهنه بی سر حسین من

آیا تویی عزیز پیمبر حسین من

پیدا نمیکنم به تنت جای بوسه ای

جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین من

بگذار تا زنم به گلوی بریده ات

یک بوسه با نیابت مادر حسین من

ای بر تنت سلام جواب سلام دِه

از حنجر بریده به خواهر حسین من

زخم تنت ز حد تصور بود فزون

زخم دلت هزار برابر حسین من

ترسم کُشَند دختر مظلومه تورا

او را نگیر این همه در بَر حسین من

برخیز و بر مسافر شامت اذان بگو

قرآن بخوان در این دم آخر حسین من

من آن مسافرم که ز خون گلوی تو

کردم خضاب جان برادر حسین من

گر بی تو میروم سفر شام غم مخور

همراه ماست شمر ستمگر حسین من

میثم ز سوز سینه ما شعله میکشد

دستش بگیر در صف محشر حسین من

شاعر: استاد سازگار

.

جمعه ۳ بهمن ۹۹ کربلایی نریمان پناهی هفتگی
.
متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
.
Mohjatt.blog.ir
Mohjat.net
.