بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم

بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم

کجایی که لخته های خون شده گل سرم

بابا کجایی که آستین پاره ام شده معجرم

کجایی که لخته های خون شده گل سرم

بیا ببین که آواره ام

بیا ببین به گوش دختران شام گوشواره ام

کجایی که آستین پاره ام شده معجرم

بیا ببین که آستین پاره ام شده معجرم

بیا ببین که معجرم شده آستین پاره ام

بیا ببین که هر کجا نامی از تو برده ام

به جاش تازیانه خورده ام

کجایی که لخته های خون شده گل سرم

که آستین پاره ام شده معجرم

بیا ببین که در خیال خود تمام طول راه

سر تو را به سینه ام فشرده ام

بیا ببین که در تمام طول راه مرده ام

این چه زنده بودن است که آستین پاره ام شده معجرم

که لخته های خون شده گل سرم

کجایی

دانلود صوت مداحی / مستقیم

.
شب پنجم صفر ۱۳۸۸ حاج محمود کریمی
شهادت حضرت رقیه
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن شعر را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.