با دل صبر تو رو کشتند و

با دل صبر تو رو کشتند و صبر اهل حرم لبریز شد

هزار و نهصد و پنجاه زخم آخ بمیرم تنت ریز ریز شد

جلوی مادرت نشست رو پیکرت غریب کربلا حسین

روی تنت برید پنجه به روت کشید غریب کربلا حسین

سیدنا المظلوم سیدنا الاعطشان سیدنا الغریب

ای جانم جانانم ای جانم

****

بی حیا ها چه جنجال کردند سر پیراهن و انگشتر

ده حرامی با سُم مرکب پیکرت رو چه پا مال کردند

میان بوریا شده تن تو جا غریب کربلا حسین

پیکر تو رها سرت به نیزه ها غریب کربلا حسین

سیدنا المظلوم سیدنا الاعطشان سیدنا الغریب

ای جانم جانانم ای جانم

 

 

 

کربلایی نریمان پناهی / شب نهم ماه صفر ۱۳۹۷

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net