به لبم بود من از ملک عدم یا زینب * محمد صمیمی

بازدید: 1026 بازدید
متن مداحی های محمد صمیمی

به لبم بود من از مُلک عدم یا زینب

باز دم باز دم ِ زینب و دم یا زینب

دوستان خاطر اگر بود به من لطف کنید

بنویسید به روی لحدم یا زینب

******

شب تارِ بی قرارِ دلی که چاره نداره

نفسم مونده تو سینه چشم من به راه یار ِ

شب بارون شب هجرون دل من بی سر و سامون

خواهرت خوشی ندیده از شب شام غریبون

دلم از غم شده پاره گل تو کفن نداره

چقدر ناله زدم من سه ساله زدن نداره

www.mohjat.net