جانم به فدای تو ای ماه بنی هاشم

جانم به فدای تو ای ماه بنی هاشم

قربان وفای تو ای ماه بنی هاشم

ای عبد مطیع حق ای ماه بنی هاشم

حق داده تو را رونق ای ماه بنی هاشم

این است جزای تو ای ماه بنی هاشم

تو ساقی عطشانی ای ماه بنی هاشم

سقای یتیمانی ای ماه بنی هاشم

رحمت به صفای تو ای ماه بنی هاشم

تو اصل مناجاتی ای ماه بنی هاشم

تو قبله حاجاتی ای ماه بنی هاشم

چشمم به عطای تو ای ماه بنی هاشم

ای نور هدی عباس ای ماه بنی هاشم

شمع شهدا ای ماه بنی هاشم

سوزم به عزای تو ای ماه بنی هاشم

هرگز نشود نومید ای ماه بنی هاشم

هر کس به تو رو آرد ای ماه بنی هاشم

نازم به سخای تو ای ماه بنی هاشم

ای باب بقا عباس ای ماه بنی هاشم

خورشید لقا عباس ای ماه بنی هاشم

مشتاق لقای تو ای ماه بنی هاشم

چون نیست مرا توفیق ای ماه بنی هاشم

تا دست تو را بوسم ای ماه بنی هاشم

بوسم کف پای تو ای ماه بنی هاشم

در موقف رستاخیز ای ماه بنی هاشم

زهرا به تو می نازد ای ماه بنی هاشم

این فخر برای تو ای ماه بنی هاشم

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.