حسن شاهد سیلی مادری

حسن شاهد سیلی مادری

حسن وارث غصه حیدری

حسن کشته کینه همسری

حسن از غم کوچه ها مضطری

به سینه داری غصه بسیار حسن

شده بر سرت دنیا آوار حسن

دیدی مادر و بین دیوار حسن

دیدی سینه و زخم مسمار حسن

دیدی شب با بغض علی خو گرفت

دیدی که علی سر به زانو گرفت

دیدی مادرت دست به پهلو گرفت

دیدی وقتی از محرمش رو گرفت

دم آخری گفتی ار کربلا

گفتی از تن افتاده زیر پا

گفتی از گلوی جدا از قفا

گفتی از سر رفته بر نیزه ها

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

 

کربلایی نریمان پناهی / شب نهم ماه صفر ۱۳۹۷

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net