خداحافظ ای شهر آزار ها

خداحافظ ای شهر آزار ها

خداحافظ ای کوی و بازار ها

خداحافظ ای شاهد جنگها

خداحافظ ای بارش سنگها

خداحافظ ای شهر رنج و بلا

خداحافظ ای چوب و تشت طلا

خداحافظ ای قصه بزم می

خداحافظ ای راس بالای نی

خداحافظ ای اشک جماره ها

خداحافظ ای زیب دروازه ها

خداحافظ ای شهر دشنام ها

خداحافظ  ای کوچه ها بام ها

خداحافظ ای سنگ خون و جبین

خداحافظ ای سید الساجدین

خداحافظ ای رنج ها در ها

خداحافظ ای خاک ها گرد ها

خداحافظ ای ناقه بی جهاز

خداحافظ ای اختران حجاز

خداحافظ ای خاک ویران سرا

خداحافظ ای ال خیر الورا

خداحافظ ای خرد سال اسیر

خداحافظ ای چار ساله صغیر

خداحافظ ای یاس نیلی شده

یتیم نوازش به سیلی شده

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net