خداحافظ ای کوه درد مدینه

خداحافظ ای کوه درد مدینه

سحر خیز شب های سرد مدینه

خداحافظ ای چشمه اسمانی

خداحافظ ای پیر مرد مدینه

خداحافظ ای ناله نیمه شب ها

خداحافظ ای گریه ها تاب و تب ها

خداحافظ ای گنج اسرار مادر

خداحافظ ای وارث داغ زهرا

خداحافظ ای درد های نهفته

خداحافظ ای راز های نگفته

خداحافظ ای شاهد تازیانه

خداحافظ ای خانه اتش گرفته

شده حمله ور دشمنان دسته دسته

قنوت تو ماند و نماز شکسته

ز خانه دویدی تو کوچه به کوچه

به پای برهنه به دستان بسته

به پای پیاده به دنبال مرکب

غم عمه ات جانت اورده بر لب

در ان کوچه هر چه عدو ناسزا گفت

تو گفتی امان از دل عمه زینب

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net