محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – داد زد ها سر از این خاک کجا بردارد

داد زد ها سر از این خاک کجا بردارد

داد زد ها سر از این خاک کجا بردارد

کیست آیا قدمی سمت خدا بردارد

خیمه زد روی پدر رو به جماعت پرسید

یک نفر نیست که بابای مرا بردارد

یک نفر نیست از این جمع قدم بگذارد

و بیاید سر بابای مرا بردارد

یک نفر نیست که مردی کند و برخیزد

حجم این داغ بزرگ از دل ما بردارد

یک نفر نیست به این مرد بگوید نامرد

تا دلش بشکند از حنجره پا بردارد

کسی از بین شما داغ برادر دیده است

یا کسی با دل من داغ برابر دارد

آفتاب از نفس افتاد و جماعت رفتند

خیمه زد روی پدر خیمه که تا بردارد

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0