رأست بر نی شد وای من

رأست بر نی شد وای من

ای وای من ای وای من

موندی بی سر یحیای من

ای وای من ای وای من

موندی زیر بارون تیر

ای وای من ای وای من

کفنت کردن با حصیر

ای وای من ای وای من

ای وای من ای وای من

کم دست و پا بزن ای دنیای من

ای وای من ای وای من

خواهر بمیره واست یحیای من

ای وای من ای وای من

دیگه توون نداره پاهای من

****

پاشید از هم دنیای من

ای وای من ای وای من

برادره تنهای من

ای وای من ای وای من

زلفت تو چنگه قاتله

ای وای من ای وای من

بهم میخنده حرمله

ای وای من ای وای من

ای وای من ای وای من

مونده به قتلگاهت چشمای من

ای وای من ای وای من

بی تو کجا برم ای آقای من

ای وای من ای وای من

کاری بکن برای دردای من

*****

ذبیحا بالقفای من

ای وای من ای وای من

سیدالشهدای من

ای وای من ای وای من

پاره پاره شد پیکرت

ای وای من ای وای من

به غارت رفت انگشترت

ای وای من ای وای من

ای وای من ای وای من

موندی به زیر دست و پا وای من

ای وای من ای وای من

پیراهن تو موند رو دستای من

ای وای من ای وای من

داره میباره خون از چشمای من

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.