روز ازل نوشته ام به اشک هر دو دیده ام

روز ازل نوشته ام به اشک هر دو دیده ام

که با شراره های دل عشق تو را خریده ام

ناله بود ز یاد تو شکر شراره های دل

گریه برای تو بود خمس و ذکات دیده ام

جان حسین جانان حسین عالم سن قربان حسین

مرده بدم زنده شدم عشق تو را بنده شدم

دولت عشق امد و من دولت پاینده شدم

جان حسین جانان حسین عالم سن قربان حسین

****

غم تو گشته ثروتم نگاه کن به صورتم

که با سرشک دیده ام عکس تو را کشیده ام

در دل و دیده موج خون به شکر نعمت جنون

پنجه به رخ کشیده ام جامه به تن دریده ام

یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

جان حسین جانان حسین عالم سن قربان حسین

***

روز ازل نوشته ام به اشک هر دو دیده ام

که با شراره دلم عشق تو را خریده ام

حسین عشق منی

ناله بود به یاد تو شُکر شراره های دل

گریه بود برای تو خمس و زکات دیده ام

حسین عشق منی

دل خوشی ام بود غمم بی خبر از دو عالمم

تا به تو سر سپرده ام از همه دل بریده ام

در دل و دیده موج خون به شکر نعمت جنون

پنجه به رخ کشیده ام جامه ز تن دریده ام

غم تو گشته ثروتم نگاه کن به صورتم

که با سرشکِ دیده ام عکس تو را کشیده ام

حسین عشق منی

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net