زجر اگه دختر داشت » حسین طاهری ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 2412 بازدید
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری

زجر اگه دختر داشت تو رو با سیلی بیدار نمیکرد

زجر اگه دختر داشت با تو اینقدر بد رفتار نمیکرد

زجر اگه دختر داشت تو رو آواره ی بازار نمیکرد

دختر داشت میفهمید

گل سر چیه موی بلندتر چیه

بهونه چیه آیینه و شونه چیه

النگو چیه شونه نشه مو چیه

شونه نداری خرابه میخوابی مگه خونه نداری

موهات سفیده دستای کوچیک تو رو نیزه بریده

نفس نداری دلِ خوش از حرمله و شبث نداری

رقیه جانم رقیه جان رقیه جان رقیه جانم

****

زجر اگه دختر داشت سرِ باباتو جلوت نمیاورد

زجر اگه دختر داشت تو رو بزم نامحرم نمیبرد

زجر اگه دختر داشت صورتت سیلیِ محکم نمیخورد

دختر داشت میفهمید

بابایی چیه شبا لالایی چیه

خرابه چیه بچه که خوابه چیه

اسیری چیه دندون شیری چیه

تبت زیاده مثل بابا زخم روی لبت زیاده

تنت کبوده چرا خمیده راه میری برا تو زوده

تن تو آب رفت بابات میدونه دخترش بزم شراب رفت؟

رقیه جانم رقیه جان رقیه جان رقیه جانم

****

زجر اگه دختر داشت تو رو تو صحرا دنبال نمیکرد

زجر اگه دختر داشت باباتو راهی گودال نمیکرد

زجر اگه دختر داشت چادر تو رو لگدمال نمیکرد

دختر داشت میفهمید

دلِ پُر چیه خاکِ رو چادر چیه

دل خون چیه خواب پریشون چیه

قد خم چیه لباس درهم چیه

دلت شکسته روسریتو سر میکنی با دست بسته

پاهات ترک خورد همه میگن رقیه تو کوچه کتک خورد

کبوده بازوت درست شبیه فاطمه شکسته پهلوت

رقیه جانم رقیه جان رقیه جان رقیه جانم

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای کربلایی حسین طاهری
شب سوم ماه محرم ۱۴۰۲
اشعار محرم ۱۴۰۲ یکجا » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

متن کامل