زجر اگه دختر داشت » سید مهدی حسینی ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 1623 بازدید

زجر اگه دختر داشت با تو اینجوری رفتار نمیکرد

زجر اگه دختر داشت تو رو این همه گرفتار نمیکرد

زجر اگه دختر داشت تو رو با سیلی بیدار نمیکرد

دختر داشت میفهمید

گل سر چیه موی بلندتر چیه

بهونه چیه آیینه و شونه چیه

النگو چیه شونه نشه مو چیه

شونه نداری خرابه میخوابی مگه خونه نداری

موهات سفیده دستای کوچیک تو رو نیزه بریده

نفس نداری دلِ خوش از حرمله و شبث نداری

****

زجر اگه دختر داشت واسه ی اشک تو لبخند نمیزد

زجر اگه دختر داشت تو رو تو قافله یک بند نمیزد

زجر اگه دختر داشت تو رو دیگه با کمربند نمیزد

دختر داشت میفهمید

بابایی چیه شبا لالایی چیه

خرابه چیه بچه که خوابه چیه

اسیری چیه دندون شیری چیه

تبت زیاده مثل بابا زخم روی لبت زیاده

تنت کبوده چرا خمیده راه میری برا تو زوده

تن تو آب رفت بابا میدونی دخترت بزم شراب رفت

****

زجر اگه دختر داشت تو رو تو صحرا دنبال نمیکرد

زجر اگه دختر داشت باباتو راهی گودال نمیکرد

زجر اگه دختر داشت چادر تو رو لگدمال نمیکرد

دختر داشت میفهمید

دلِ پُر چیه خاکِ رو چادر چیه

دل خون چیه خواب پریشون چیه

قد خم چیه لباس درهم چیه

دلت شکسته روسریتو سر میکنی با دست بسته

پاهات ترک خورد همه میگن رقیه تو کوچه کتک خورد

رد شدن از روت درست شبیه فاطمه شکسته پهلوت

رقیه جانم رقیه جانم

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای سید مهدی حسینی
شب سوم ماه محرم ۱۴۰۲
اشعار محرم ۱۴۰۲ یکجا » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر