زجر اگه دختر داشت » محمدرضا نوشه ور ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 51 بازدید
متن مداحی های کربلایی سید محمدرضا نوشه ور

زجر اگه دختر داشت با تو اینجوری رفتار نمیکرد

زجر اگه دختر داشت تو رو این همه گرفتار نمیکرد

زجر اگه دختر داشت تو رو با سیلی بیدار نمیکرد

دختر داشت میفهمید

گل سر چیه موی بلندتر چیه

بهونه چیه آیینه و شونه چیه

النگو چیه شونه نشه مو چیه

شونه نداری خرابه میخوابی مگه خونه نداری

موهات سفیده دستای کوچیک تو رو نیزه بریده

نفس نداری دل خوش از حرمله و شبث نداری

رقیه جانم رقیه جانم

****

زجر اگه دختر داشت واسه ی اشک تو لبخند نمیزد

زجر اگه دختر داشت تو رو توی کوچه یک بند نمیزد

زجر اگه دختر داشت تو رو دیگه با کمربند نمیزد

دختر داشت میفهمید

بابایی چیه شبا لالایی چیه

خرابه چیه بچه که خوابه چیه

اسیری چیه دندون شیری چیه

تبت زیاده مثل بابا زخم روی لبت زیاده

تنت کبوده چرا خمیده راه میری برا تو زوده

تن تو آب رفت بابا میدونی دخترت بزم شراب رفت

رقیه جانم رقیه جانم

****

زجر اگه دختر داشت تو رو تو صحرا دنبال نمیکرد

زجر اگه دختر داشت باباتو راهی گودال نمیکرد

زجر اگه دختر داشت چادر تو رو لگدمال نمیکرد

دختر داشت میفهمید

دلِ پُر چیه خاک رو چادر چیه

دل خون چیه خواب پریشون چیه

قد خم چیه لباس درهم چیه

دلت شکسته روسریتو سر میکنی با دست بسته

پاهات ترک خورد همه میگن رقیه تو کوچه کتک خورد

رد شدن از روت درست شبیه فاطمه شکسته پهلوت

رقیه جانم رقیه جانم

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای سید محمدرضا نوشه ور
شب سوم ماه محرم ۱۴۰۲
اشعار محرم ۱۴۰۲ یکجا » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر