ساقی تشنه لبم ای یاور و یارم

ساقی تشنه لبم ای یاور و یارم

سایه روی سرم پاشو علمدارم

محرم سوز و اهم عباس تکیه گاه و پناهم عباس

پاشو داداش ببین غریبم بعد تو بی سپاهم عباس

یل ام البنین پاشو ببین تو اضطرابم

یل ام البنین با رفتنت نکن عذابم

یل ام البنین دلواپس طفل ربابم

علمدار حرم بی یاورم پاشو ابالفضل

****

جون دادم تا پرچمت روی زمین افتاد

با زمین افتادنت شدم چه دشمن شاد

سایه سار حرم ابالفضل نور چشم ترم ابالفضل

کوه غیرت ببین تو صحرا بی کس خواهرم ابالفضل

یل ام البنین وای از خیام بی علمدار

یل ام البنین میده غمت دلم رو ازار

یل ام البنین وای از دو دست و چشم خونبار

علمدار حرم بی یاورم پاشو ابالفضل

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.