سر تا به پا رسول خدایی علی اکبر

سر تا به پا رسول خدایی علی اکبر

اه ای نقاب عمه کجایی علی اکبر

صد تکه بین عباسی علی اکبر

دور تو گرد و خاکه اومدم دیدم تا که

زیر پا افتادی و پیکر تو صد چاکه

ولدی علی اکبر

****

بالای پیکر تو رسیدم علی اکبر

جایی که از غم تو خمیدم

خون لخته از لب تو کشیدم علی اکبر

خون لخته از گلوی تو کشیدم

پاشو جوون من که بریدم علی اکبر

در دل این لشکر ها زیر تیغ خنجر ها

علی اکبر من شد علی اکبر ها

ولدی علی اکبر

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.