سلسله کائنات و رشته هستی * سید مجید بنی فاطمه

بازدید: 392 بازدید
متن مولودی سید مجید بنی فاطمه

سلسله کائنات و رشته هستی

بسته سراسر به تار موی محمد

خوی محمد شعار ساز که خویی

نیست پسندیده تر ز خوی محمد

ره نبرد سوی شاه راه حقیقت

تا بزند ره کسی به سوی محمد

هیچ دلی خالی از محبت او نیست

پر شده عالم ز گفتگوی محمد

زنده شود از نسیم صبح وصالش

هر که بمیرد در آرزوی محمد

صبح قیامت که سر ز خاک بر آرد

دل رود اول به جستجوی محمد

خوشه نچینی رسا ز خرمن فیضش

تا ننهی سر به خاک کوی محمد

شاعر: دکتر قاسم رسا

 

سلسله کائنات و رشته هستی

 

کپی برداری از اشعار تنها با ذکر منبع و لینک سایت مهجه مجاز است.

مهجه |  www.Mohjat.net

@mohjat_net