شد هیزم شعله ور داره میسوزه در * کربلایی نریمان پناهی

بازدید: 102 بازدید
متن مداحی کربلایی نریمان پناهی

شد هیزم شعله ور داره میسوزه در آه از این در

ثانی شد حمله ور مادر شد بی پسر ای وای مادر

طوری لگد زد شکست دنده

شکست پهلوت شکست بازوت

نقش زمین شد تو آتیش سوخت

تو آتیش سوخت تو آتیش سوخت

میزد حرارت رسید تا روت [کمی نامفهوم]

سر و ابروت سر و ابروت

****

پیش چشم حسن بی بی رو میزدن یک عده پست

غرق خون شد بدن از رو در رد شدن یک عده مست

مادرسادات زمین خورد و

شد حالش زار شد حالش زار

بچشو کشتن با تیزی

نوک مسمار نوک مسمار

یه گوشه افتاد رو خاکا

با تن تب دار با تن تب دار

****

شد مادر ناامید تا محسن شد شهید آه از این غم

دنبال حیدرش تو کوچه میدوید با قد خم

دوتا حرومی تو کوچه

جفا کردن جفا کردن

دستای مادر رو از مولا

جدا کردن جدا کردن

بازوی مادر شکست و

عقده وا کردن عقده وا کردن

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

فاطمیه ۱۴۰۱ تمام مداحان | متن اشعار | صوت یکجا [Mohjat]

محرم ۱۴۰۱ تمام مداحان | متن اشعار | صوت یکجا [Mohjat]

.

با نوای کربلایی نریمان پناهی
شب شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱
جدیدترین متن مداحی » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net | سایت مهجه
.

مطالعه بیشتر