عالم امشب سیه به تن دارد * حاج محمود کریمی

بازدید: 1134 بازدید
متن مداحی حاج محمود کریمی

عالم امشب سیه به تن دارد

بسکه داغ ابالحسن دارد

داغ تنها سرِ شکافته نیست

علی از داغ انجمن دارد

داغ فقدان سید بَطحا

داغ هر روز تازه زهرا

داغ نیزه به قلب قرآن و

وحیِ افتاده زیر پای جفا

داغ رای مذاکرات سیاه

چه صَلاحی که رفته در بی راه

مکر بِن عاص و سادگی خواص

که علی را نمود خلع سپاه

سرِ نیزه که رحل قرآن شد

وقت تضعیف مرد میدان شد

آخرین ضربه های مالک بود

اشعری شیر شد رجز خوان شد

تیر قوم جمل کُشان یکسو

زهر خشک مقدسان یکسو

داغ شلاقِ داغ سلبِ امید

داغ تسلیم نخبگان یکسو

اشعثی فتنه در سپاه انداخت

اشعری سنگ را به چاه انداخت

در حقیقت به اسم خیر و صلاح

اشعری جنگ را به راه انداخت

شر شد و فتنه شد تلاطم شد

امر مولا در این میان گم شد

رشته افتاد دست جاسوسان

اشعری انتخاب مردم شد

اگر آن بزدلانِ در صفین

جای تهدید جان حق یقین

پیروی از امام میکردند

وضع بسیار بود بهتر از این

نه خوارج به عرصه آمده بود

و نه امروز داعشی موجود

نه حرم خانه‌ خدا میسوخت

نه اثر بود از یهود و سعود

پسر عاص راه را چرخاند

همه را امت پیمبر خواند

اشعری رامِ حرف زیبا شد

تا که سُفیانی اش برادر خواند

ابلهی در نشست نا فرجام

با زبان و تبسمی شد خام

حق مولا دوباره غارت شد

حق مردم به باد رفت تمام

آل سفیان کنون کم آورده

پدرش را یمن در آورده

آنکه میگفت جنگ در ایران

حال قرآن به نیزه ها کرده

جنگ ما جنگ بین فقر و غناست

هر که با مرتضاست با فقراست

دو سه تا ضربه مانده تا نصرت

یمن امروز اشتر مولاست

 

 

.
شب ۲۰ ماه رمضان ۱۴۰۰ حاج محمود کریمی

مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.

مطالعه بیشتر