عقل می‌گوید بمان و عشق می‌گوید برو

عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو

و این هر دو ‌عقل و عشق را خداوند آفریده است

تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود

اگر چه عقل نیز اگر پیوند خویش را

با چشمه خورشید نبرد

عشق را در راهی که می رود تصدیق خواهد کرد

آنجا دیگر میان عقل و عشق فاصله ایی نیست

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.