غصه هام یادم رفت » پیام کیانی ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 652 بازدید
مداحی جدید کربلایی پیام کیانی

غصه هام یادم رفت درد پام یادم رفت

تشنگیم یادم بود توی شام یادم رفت

اون همه عذاب یادم مونده

مجلس شراب یادم مونده

سر علی اصغرو آورد

رو به رو رباب یادم مونده

دور من تاب خورد و رفت

روبروم آب خورد و رفت

پیش چشم عمه هام

عمداً شراب خورد و رفت

****

از گله یادم رفت آبله یادم رفت

شمرو تا که دیدم حرمله یادم رفت

دنبالم دوید یادم مونده

موهامو کشید یادم مونده

من رو با کتک آوردن تا

مجلس یزید یادم مونده

میون شعله ها آه یکی میزد صدا آه

عمو سوختم عمو سوختم

عمو سوختم عمو سوختم

****

عمو نداره رنگ و رو نداره

تو صورتش زدن چشاش سو نداره

توون نداره دیگه جون نداره

برای گفتنه عمو توون نداره

عمو سوختم کسی آب نریخت رو سرم

****

حالا اومدی حالا که دیگه رقیه افتاده از پا اومدی

حالا که بار سفر بستم از این دنیا اومدی

عمو عباسو نیاوردی چرا تنها اومدی

بابا زدنم هرجا زدنم

ببین که صورتم کبوده

بابا زدنم ….

****

منی که اصلا یه ماهه از تو خبر نداشتم

طعنه شنیدم برای اینکه پدر نداشتم

حالا اومدی خوابن حالا تموم دخترای شام اومدی

حالا که نمیتونم بگم بابام اومدی

عمو عباسو نیاوردی چرا تنها اومدی

عقیقتو بخشیدی به ساربون فهمیدم

منم النگوهامو به این و اون بخشیدم

****

بابا ای لعنت به شامیا

بابا صد رحمت به کربلا

بابا وای از نامسلمونا

بین انظار نرفته بودم کوچه بازار نرفته بودم

من تا حالا تو عمرم بابا کوچه بازار نرفته بودم

کوچه های یهود عمو بود و عمود

لباسامون گرفت همش بوی دود

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای کربلایی پیام کیانی
گلچین مداحی های ماه محرم ۱۴۰۲
اشعار محرم ۱۴۰۲ یکجا » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

متن کامل