ما حسین جان همگی واله و شیدای تو ایم

ما حسین جان همگی واله و شیدای تو ایم

گشته مدهوش و از آن جرعه صهبای تو ایم

یا حسین و یا حسین

هر زمان گریه کند طفل جگر گوشه ما

یاد گریان شدن اصغر شیر خوار تو ایم

یا حسین و یا حسین

گر ببینیم و به گلزار و یکی لاله سرخ

یاد آن سرو روان اکبر رعنای تو ایم

یا حسین و یا حسین

زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست

خار و خاشاک زمین منزل و ماوای تو نیست

یا حسین و یا حسین

خاک عالم به سرم کز اثر تیر و سنان

جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست

یا حسین و یا حسین

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.